Rüyada Altın Görmek

Rüyada altın görmek zenginliğin aksine kişinin borcuna delalet eder. Ya da bu kimsenin başına kötü bir iş gelir. Buna bağlı olarak da altın; gam ve kedere delalet eder şeklinde tabir ediliyor.

Külçe altın görmek hem hayırdır, hem de şer. Miras kalabileceği gibi kedere de düşülübelir.
Rüyada Altın Görmek

Ancak altın bilezik takmak ise hayır olarak tabir ediliyor. Koluna bilezik takan kimseye bir yakınından miras kalır. Bunun yanında bir kimsenin rüyada altın kıyafet giymesi; dengi olmayan biriyle evleneceğine delalet eder. Evlenmekle maddi durumu farklı kimselerle akraba olur. Bazı tabirciler, altın, gam ve kederdir, dediler.

Rüyada Külçe Altın Malının Gideceğine Yoruluyor

Bir kimse rüyada bir külçe altın bulsa, o kimsenin malı gider. Yahut da umulmadık bir yerden borcu çıkar. Yani o kişinin bir şekilde borçlanacağı, şeklinde tabir ediliyor.

Rüyada altın bulmak nasıl tabir edilir?
Rüyada Altın Bulmak

Rüyasında altın eriten kimse hoş olmayın kötü bir işte düşmanlık yapar. Bu düşmanlığı ile toplumda nam salar. Ancak bir kimse kendine büyük bir parça altın verildiğini görse, o kişi makam mevki sahibi olur. Hurda veya sağlam altın bulan kimse idareci ve mevki sahibi ile görüşür.

Topladığı Altını Külçe Altına Çevirmek Şerdir

Altın toplayıp bunları külçe yaptığını gören kişi sıkıntıya düşüp, helak olur. Bir kimse yaşadığı evin altından olduğunu görse o kimsenin evinde yangın çıkar. Bir kimse iki elinin de durduk yere altına dönüştüğünü görse, işinden atılıp, işsiz kalır. Bununla beraber gözleri altın olsa o kimsenin gözleri kör olur.

Rüyada çekilerek iplik haline gelmiş altın görmek kadınla evlenmeye delalettir
Çekilmiş, İplik Altın

Rüyada Gümüş Görmek Hayır mıdır?

Bir kimse altın, gümüş yahut da kıymetli taşlardan gerdanlık görse bu kişi vali olur. Ancak gümüşün rüyada altın olması evleneceğine delalet eder. Kıymetli kumaştan başörtüsü veya taç kocaya ya da çocuğa delalet eder. Ancak altın sırmalı kumaşla yapılan giysi kadına delalet ediyor. Bir kimse manevi olarak veya hizmetçiden elbise giyse manevi yakınlığa yorumlanır.

Rüyada Görülen Saf Altın Doğruluktur

Safa altın ve gümüşten yapılan şey, ihlâsa, iyi niyete veya sorunlu bir işte anlaşmaya delalet eder. Yahut da bu kimsenin özünde ve sözünde sağlam olduğuna yorumlanır. Altın veya gümüş ile süslenmiş bir eşya her hangi bir insanın ömrünün kısa olacağı, şekilde tabir ediliyor.

Ayrıca bu kimsenin yolunda giden işleri ters/düz olacaktır. Ya da önemli bir şeyi unutarak, bundan dolayı işlerinin bozulmasına neden olacağı, şeklinde tabir ediliyor. Buna karşılık altın ve gümüş ip gibi eğirilip, tel gibi çekilerek yapılan bir şey görmek; devamlı rızıktır.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir