Rüyada Kan Görmek

Rüyada kan görmek şu şekilde tabir edilir.

  • O kimse haram mala kavuşur
  • İşlediği günaha delalettir
Rüyada Kan Görmek

Bu rüya kendisinin günah kazanacak fiiliyatta bulunacağına da delalet eder. Bir kimse, giydiği gömleğin üzerinde, nereden geldiği belli olmayan bir kan görürse; hakkında yalancı biri tarafından yalan konuşulur. Ancak gömleğindeki kan, kendi kanı olursa farklı şekilde tabir edilir. Bu durumda hırsızlığıyla meşhur biri tarafından ona yalan söylenir.

Rüyada Yırtıcı Hayvan Kanının Bulaşması

Rüyada gömleğinin aslan veya benzeri bir yırtıcı hayvan kanıyla bulandığını gören kimseye kendinden güçlü bir kimse tarafından ona yalan sözler söylenir. Fakat gömleğine koç kanı bulaştığını gören kimseye; zengin ve şerefli aynı zamanda bedenen güçlü bir tanıdığı tarafından yalan söylenir. Bu kimse de kanın miktarına göre haram mal kazanır.

Yırtıcı Hayvan Kanı

Bir Kimsenin Bedeninden Kendi Kanının Çıkması

Rüya tabircileri bir kimsenin kanının yüzünden veya derisinden akmasına hayır gözüyle bakar. O kimse için akan kanın kişi için sıhhat olduğu gibi gelecek günleri içinde selametidir derler. Hatta bu kimsenin seyahate gidip de kaybolan yakını varsa, salimen geri döneceğine delalettir.

Rüyada Kan Görmek ve Bedenin Yara Olması

Bedenden kan çıkması ve akabinde, oraların yara olması; muştu olarak tabir edilir. Zira o kimseye beden sağlığı verildiği gibi o nispette mal da verilecektir. Aynı zaman  da o kimse gerek ruhen gerekse bedenen kayıp veya bunalımda olsa, salimen geri döner, kendi ve sevdikleri sevince nail olur.

Rüyada Kan İçmek Nasıl Yorumlanır

Özellikle bir kimse rüyasında kan içtiğini görse bu rüya tamamen hayırdır. Böyle kimse;

  • Maddi olarak çok mala veya mevki olarak menfaate kavuşur
  • Eğer fitne içinde olup belalar içindeyse; yakında selamete kavuşur
Rüyada Kan içmek

Ayrıca kan içtiğini gören kişi günah içindeyse veya yaramaz hareketlerde bulunuyorsa; bunlardan da kurtulup selamete eder. Çirkin ve yararsız işlerden beri olur.

Kan Kuyusuna Düşmek Hayır mı? Şer midir?

Rüyada kan görmek hatta kan içmek hayır olarak tabir edilirse de kan kuyusuna düşmek şer olarak tabir edilir. Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse haram mala müptela olur. Ya da o kimseye kan musallat olur. Eğer gördüğü kan çukuru kendi mekanında ise o kimsenin kanının döküleceğine delalet eder. Aynı şekilde o kimse üzerine kan bulaşmış olarak görürse, üzerine söylenecek yalan sözlere teşbih edilir.

Vücudunda Yara Olmadan Kan Çıkması

Rüyasında kan aldırmadan veya bir yarası olmadan vücudundan kan çıktığını gören kimse için şu şekilde tabir edilir.

  • Eğer o kimse zengin ise kan miktarı kadar malı ondan çıkar, zayi olur.
  • Eğer o kimse fakir ise kan miktarı kadar mala nail olur.

Bir kimse rüyasında testinin içinde kan görse hayızlı bir kadına delalet eder. Testinin başına bez bağlanmışsa hayız için alınan tedbiri gösterir.

Zengin Kimsenin Kan Görmesi

Vücuttan Fazla Miktarda Kan Çıkması

Bazı tabirciler rüyada kanın fazla çıktığın gören kimse için şu şekilde hüküm verirler. O kimsenin geçimine yardımı bulunan anne, baba, çocuğu veya ortağı tarafından gelen menfaatin azalıp, gelirin kesileceğine delalettir. Bu durumda o kimse elindeki mevcutları satarak eksiklerinin tamamlamaya çalışır. Bunun yanında geçindiremediği hanımını sevdiği kimselerin yanına terk edip ondan ayrılmasına delalettir.

Bir Kimsenin Kendi Kanını İçmesi

Eğer bir kimse rüyada kendi kanını içtiğini görse büyük sıkıntı ve meşakkate düçâr olur. Ayrıca biriken borçlarını ödeyebilmek için tekrar borç alması gerekir. Yani borcunu borçla ödemeye çalışır. Ancak bunlardan biri isabet etmezse o kimsenin düşmanına karşı galip geleceğine delalettir şeklinde tabir edilir.

Bir Kimsenin Kan İçmesi

Bir kimsenin kanın çıkması uğursuzluk aynı zamanda uğrayacağı şiddettir. Ancak zaruret halinde kanın çıkması onun rahat kavuşup, üzüntü ve kederinin dağılacağına delalettir.

Hayız Kanı Nasıl Tabir Edilir

Rüyada kan görmek eğer bu kan hayız kanı olursa tabirciler şu şekilde yorum yapar. Eğer bekâr kız ise kocaya gideceği şeklinde yorulur. Ancak gebe kadın hayız kanı görürse düşük yapacağı şeklinde tabir edilir. Ayrıca hayızdan kesilmiş kadın, hayız kanı görürse ona isabet edecek hastalığa delalettir.

Bir Kimsenin Arkasından Kan Çıkması

Arkasından kan çıktığını gören kimse içinde bulunduğu günahtan çıkar. Ancak bazen de arkada olacak hastalık şeklinde tabir edilir. Bir kimse arkadan çıkan kanın kendine bulaştığını görse, o kimseden haram malın çıkacağı şeklinde yorumlanır.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir