Rüyada Köle Olmak

Rüyada köle olmak nasıl tabir edilir. Hür bir kimse; rüyada köle yapılır ve onu köle yapan kimse de tanıdığıdır. Bu durumda onu köle yapan kimse yakın bir zamanda ona iyilik yapar. Yapılan iyilikten dolayı köle yapılan kimse ona minnettar kalır. Bir nevi onun kölesi gibi olur.

Bazen ise onu köle yapan kimse bir şekilde onun hatlarını öğrenir. Bunları kullanarak o kimseyi köle gibi yönetir. Her durumda onun hatalarını kullanarak, onu tehdit eder.

Rüyada Köle Zulmettir

Rüyada Köle
Rüyada Köle

 Elbette bunların dışında, rüyada köle yapılan kimse bir şekilde borçlanır. Borç aldığı kimseye borcunu ödeyene kadar, onun kölesi gibidir. Ya da aciz kalıp kendini köle yapan kimsenin çalışan elemanı yani işçisi olacağına delalet eder.

Oysa bazen bu rüyayı gören kimse aciz kalacak kadar hastalanır. Bu nedenle de ona bakanların emirlerine tabi olur. Kendine yasaklananları yapamaz, izin verilenleri yapabilir. Kendine bakanların elinin altında köle gibidir.

Rüyada Köle Olarak Satılmak Hayra Yorulur

Rüyada kendisinin köle olduğunu ve sahibinin onu sattığını gören kimsenin rüyası nasıl tabir edilir. Öncelikle o kimsenin izzet ve şeref kavuşup rahat ve huzura kavuşacağı şeklinde tabir edilir. Ancak bazı rüya tabircileri o kimsenin şiddetli bir zillete düşeceği şeklinde de yorumlar. Zira hür olduğu halde bir kimsenin satılması o kimse için zillet ve eziyettir. Ancak Yusuf (a.s.) kıssasında kölelik, peygamber için büyük bir nimet oldu. Buna istinaden bazı tabirciler;

  • Hayra nail olur
  • Zor ve sıkıntılı durumdan rahata kavuşur
  • Borcunu ödeme gücüne kavuşur
  • Hastalıkları iyileşip, sıhhat bulur
  • Hayırlı istekleri birer birer yerine gelir, şeklinde de tabir edilir.
KOLE RESIM min jpg

Bununla beraber bazı rüya tabircileri kendini rüyada köle olarak gören kimse için;

  • Hz. Allah o kimseye iyiliği emredip, kötülükten sakındırır
  • Farz namazlarını aksatmadan kılan
  • Fitre ve Zekâtını düzenli ve tam veren
  • Hz. Allah (c.c.) hakkıyla korkan
  • Vakur ve olgun bir kul olduğu şeklinde yorumlar.

Köle Olmak Çoğunlukla Eziyet ve Zuldür

Ancak genel anlamda rüyada köle olmak, çoğunlukla üzüntü ve kederdir. Köle olduğunu gören kişi ne kadar dikkat etse de üzüntüye kapılarak, kederlenir. Bunun yanında köle olup satıldığını gören kimse, bir zaman sıkıntı çeker. Ancak köle olarak satıldığında kendisini satın alan kimse erkek değil kadın ise bu hayırdır. Zira bir kimseyi köle olarak kadının satın alması ona gelecek para veya ikrama delalet eder.

Bununla beraber bekâr bir kadın rüyada cariye, yani köle olduğunu görse, yakın zamanda evlenir. Ancak evli bir kadın; kendisinin cariye olarak satıldığını görse, kocası onu boşar.

Bir kimse kendisini düşmanın kölesi olarak görse sıkıntı çekeceğine delalettir. Zira düşmanı ondan güçlüdür ve onu perişan eder. Her zaman köleler efendilerinin yanında horlanan kimselerdir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir