Rüya Tabiri Nedir ve Rüya Tabiri Nasıl Yapılır?

Rüya tabiri nedir? Öncelikle rüya nedir sorusun izah edelim. Rüyanın nedir diye sorulduğunda rüyanın tanımı “Uyku durumunda görülen şey” şeklinde tarifi ediliyor. Rüya neden görülüyor, ayrıca kaç çeşit rüya vardır? Rüya gören kimse evham veya hayal mi görüyor, yoksa rüya ile bir olayı idrak mı ediyor? Bu çeşit soruların; izahını kısaca beraber yapalım. Ayrıca rüya tabiri nasıl yapılır konusuna da değineceğiz.

İslam dinine göre bazı Müslüman âlimler; Hadis-i Şerifi dayanak göstererek rüyayı tasniflemiştir.

Rüya Tabiri
Rüya Tabiri Değerlidir
  • Rüyalar, müjde ve korkutma mahiyetindedir, vazifeli melekler tarafından rüya gören kişinin ruhuna ilham olunur
  • İnsanı korkutmak için şeytan tarafından vehmedilen korkunç ve üzücü görüntüdür
  • İnsanın, uyanıkken çok meşgul olduğu hadiselerin rüyada görülmesidir.

Uyku halinde gördüğümüz rüyaları bu şekilde sıralayabiliriz. Rüya tabirine ehil âlimler ikinci ve üçüncü kategorideki rüyaları, bâtıl rüya şeklinde tanımlıyor. Bu çeşit rüyalar karma karışık olduğundan, rüyayı gören kimse için bir anlamı yoktur ve değer de içermez. Fakat birinci sıradaki rüyalar ise rüya tabircileri sadık rüyalar şeklinde izah ediyor. İslam alimleri rüya nedir sorusunu bu şekilde izah ediyor.

Sadık Rüyalar Değerlidir, Her Zaman Ehline Söylemek Gerekir

Hz. Yusuf peygamber rüya yorumu ilmine vakıftı.
Rüya Tabiri

Gördüğümüz sadık rüyalar bir kimseye hem huzur hem de bir ümit verir. Elbette rüya tabiri geleceğe ümitle bakmamızı sağladığı gibi hayatımızın lezzetini de arttırır.

Fakat bu güzellikleri de ancak güzel insanlarla paylaşmalıyız. Gördüğünüz böylesine sadık rüyaları sözünün eri, aynı zamanda doğru insanlara söyleyiniz. Bunun yanında nezih itikadı bulunan, temiz yürekli insanlar ve rüya tabiri yapabilen ehli kişilerle paylaşınız.

Bununla beraber İslam âlimleri rüya tabiri yaparken rüyaları iki şekilde tasnif eder.

  • Geleceğe yönelik olmayan, bir hadiseye dayanmayan sadece beşeri kaygı ve isteklerden kaynaklanan rüyalar. Çok özlenen birinin rüyada görülmesi veya hasta ve susuz kalmış birinin rüyasında su görmesi gibi
  • Önceden yaşadığımız veya ileride yaşayacağımız bir hadisenin rüyada görülmesidir.
Salih rüya ile müşerref olan kimse bunu dua ederek pekiştirmelidir. Zira salih rüyalara insan huzur ve umut verir.
Salih Rüya Gördüğümüzde Dua Ediyoruz

Rüyaların bu şekilde tasnif edilmesi aynı zamanda insanı da değerli kılıyor. İnsanın beşer tarafı, yani et ve kemikten meydana gelen canlı tarafı vardır. Bunun yanında ulvi bir yapıya sahip ruhunun da olduğuna delalet ediyor.

İnsan rüyasında gördüğü olayı olduğu gibi veya yaşadığı önemli kısımları bire bir hatırlar. Aynı zamanda rüyasını rumuz ve işaretler olarak da hatırlar. Bu şekilde gördüğümüz manalı ve rumuzlu rüyalar elbette tabire muhtaçtır. Rüya tabiri ile de gördüğümüz rüyanın neyi ifade ettiğini anlamış oluyoruz.

İnsan Canlı Varlıktır Aynı Zamanda Ruhu da Vardır

İnsan canlı varlık olmasının yanında ruh gibi ulvi bir değere de sahiptir. Bedenen yaşadığımız dünya hayatı olduğu gibi gideceğimiz melekût alemi de vardır. Dünya hayatımız ise gideceğimiz ebedi aleme merdiven vazifesindedir. İnsan uyku haline geçtiğinde ruhu serbest kalıyor. Ruhumuzda melekût alemine manevi şekilde dahil olur. Elbette dahil olduğu bu melekut aleminde bazı suret veya hadiselere şahit oluyor. Ruhun şahit olduğu hadiseler ya olduğu gibi ya da zıttı ile hatırlanıyor. Bu yüzden de rüyanın ne anlama geldiği yani rüya tabiri merak ediliyor. İşin ehli kimseler de gördüğümüz rüyayı tabir ediyor. Bu nedenle de ehlinin yaptığı Rüya Tabiri değerlidir.

Elbette son peygamber Nebi’yi Zişan efendimizin rüya ile ilgili hayırlı haberi de vardır. Kendisiyle Nübevvetin son bulduğunu ve artık yeni bir peygamberin gelmeyeceğini bildiriyor. Ancak hayırlı alametlerin, müjde ve güzel haberlerin rüya ile olacağıdır. Rüya ise ya kişinin kendisi tarafından ya da onun hakkında başkası tarafından görülebiliyor.

Gördüğümüz Salih Rüyaların Tabiri Nasıl Yapılır?

Rüya Berekettir
Güzel Rüya Berekettir

Bir kimse gördüğü sâlih rüyayı, eğer rüya tabiri için istidadı varsa tabiri kendisinin hayra yorarak yapması evladır. Ancak kendi tabir edemiyorsa, işin ehlini bulup ona tabir ettirmelidir. Elbette sadık rüya görmek ne kadar güzelse de tabir edilmesi de o kadar önemlidir. Rüyayı tabir edecek kişinin akıllı, sâlih, zamanın ilmine sahip olup aynı zamanda iyi niyetli bir kişi olması da önemlidir. Çünkü rüyalar çok defa tabir edildiği üzere meydana gelir. Şunu unutmamalıyız ki, rüyalar tabir edilene kadar belirsizdir ancak tabir edilince zuhur eder. Bu sebeple gördüğümüz rüyaları gelişi güzel kişilere söyleyerek tabir etmesini istememiz sakıncalıdır. Mecbur kalmadıkça rüya tabiri yaptıracağımız güzel rüyalarımızı, ehli olmadıkça paylaşmamak yerinde olur. Rüyamızı söylememiz gerekiyorsa ya dost bildiğimize ya da tabire vakıf işin ehline söylemeliyiz. Bu şekilde tabir nasıl yapılır sorusun cevaplamış oluyoruz.

Rüya Tabircisi Rüyayı Nasıl Tabir Ediyor

Bir kimsenin mesleği rüya tabiri yapmak ise rüyayı dinlemeden önce yapması gereken usulü uygular. Rüya Tabiri yapacak kimse öncelikle gördüğü rüyanın hayır olduğunu söyler. İlaveten rüyanın hayra erişip, şerden kaçınmayı istediğini bildirir. Zira hayır iyi insanların işidir, şer ise düşmanların işidir. Kim ki şer düşünür o kimse düşmandır. Akabinde alemlerin Rabbine şükür ederek rüyayı o kimseden dinlemeye başlar.

Bazen rüyalar görüldüğünün zıddıyla tabir ediliyor. Mesela hanımının rüyasında kendine zehir ikram ettiğini gördüğünde yorumu şu şekildedir; O kimsenin hanımının zina ettiğine delalettir. Zira zehir hazırlayan ve sunan kimse yaptığı işlemin kötü olduğunu bilir. Bu yüzden zehri gizlice hazırlar ve ikram eder. Zina da aynı şekilde zehir gibi çirkin fiildir. O yüzden zina da gizlice yapılıyor. Rüyada gördüğümüz imgeler de bu şekilde vücut buluyor.

Buna benzer şekilde rüya tabirinde rüyanın görüldüğü yerin de tabir için önemi vardır. Rüya görülen mekan uygun olduğunda, rüya kötü de olsa hayradır. Şöyle ki; Mescitte çalgı aleti çaldığını gören kimsenin durumunu örnek verebiliriz. Mescit hayırlı bir yerdir orada çalgı aleti kullanmak ne akla uygundur ne de dinde cevaz vardır. Ancak bu kimse gördüğü rüya ile yaptığı edepsizlikten tövbe ederek, Yaradan’dan af diler, hatasını anlar.

Bunun yanında Hamamda Kur’an okuduğunu gören kimse için ise durum farklıdır. Hamam insanların avret yerlerini açarak yıkandığı uygunsuz bir yerdir. Yer uygunsuz olduğu için orada meşru bir işle meşgul olmak hayra alamet etmez. Bu kimse kötü işlerle uğraşıp dinin tasvip etmediği işlerle şöhret bulur.

Rüyalar Hayırlı İse Sadece Salih İnsanlar mı Görür

Geçmişte yaşanmış ve bize intikal eden birçok hadise vardır. Bu hadiselere baktığımızda hayırlı veya itibar edeceğimiz rüyayı sadece dindarlar görmez. Rüya tabiri de sadece inanan insan için değildir. Bildiğimiz gibi Müslüman insanların gusül almaları farzdır. Oysa imansızlar veya Mecusi gibi insanlar gusül almaz. Ancak hepimizin bildiği Hz. Yusuf (A.S.) usta bir rüya tabircisi idi. Kâfir Mısır kralının rüyasını tabir etmiştir. Aynı zamanda cünüp ve hayızlı kimsenin rüyaları da sahih olabiliyor. Elbette Hz. Yusuf peygamberin çocukken gördüğü rüyası da çıkmıştır. Buna istinaden çocukların gördüğü rüyalarda sahihtir diyebiliriz.

Elbette gördüğümüz rüyalar sadece kendimiz için çıkacak şeklinde bir kural yoktur. Kişinin gördüğü sadık rüya;

  • O kimsenin aile efradı için çıkabiliyor
  • Yakın akrabaları veya kardeşleri için de tevil edilebiliyor
  • Anası veya babası içinde yorumlanabiliyor
  • Yakın arkadaşı veya çalışanları içinde olabiliyor.

Rüya tabiri yapan kimsenin doğru insan olması gerekir. Böyle kimse yalancılıktan uzak durduğu gibi gıybet ve özellikle insanlar arasında söz taşımaktan sakınmalıdır. Elbette her ne kadar kendisi yalancılık yapmadığı gibi başkalarının da yalanlarını çirkin görmesi de gerekir. Bu meziyetlere sahip kimse de rüya görür ancak kötü meşguliyetlerinden dolayı rüyasını hatırlayamaz.

Rüyamızı Tabiri Yapacak Kimsenin Dikkat Edeceği Hususlar

Rüya tabiri yapacak kimse hayır ve şükür ile başlangıcı yaptıktan sonra özellikle bazı hususlara dikkat eder. Öncelikle rüya yorumcusunun rüyayı tabir edeceği zamana da dikkat etmesi gerekir. Zira güneşin doğup battığı zamanlarda rüya tabiri uygun değildir. Elbette rüya yorumu yapacak kimsenin ilmi derinliğinin yanında halkın kültür ve yaşayışını da bilmelidir. O yörenin yaşantısıyla artık kültürü olmuş yorumları da bilmelidir. Öncelikle rüyayı tam anlamadan tabir etmemelidir. Bunun yanında örf ve adetlere göre ayıp sayılan, insanı utandıran açıklamalardan uzak durmalıdır. Bunlar rüya tabiri nasıl yapılır konusunu bir nebze de olsa izah ediyor.

Elbette bir kimse görmediği halde rüyasının tabirini isteyebiliyor. Böyle durumda da tabirci yorum yapmalıdır. Zira rüya hayır çıkarsa tabirciye lütuftur, aksi durumda rüya şer çıkarsa vebali kasıtlı soranadır. Bu yüzden rüya görmediği halde görmüş gibi tabir istemek yanlıştır. Bu yanlışı şu şekilde izah ederiz.

Hz. Yusuf (A.S.) hazretlerine bir kimse rüyasında üzüm sıktığını gördüğünü söyleyerek rüya tabiri yapmasını istemiştir. Tabir edildiğinde onun efendisine içecek sunan hizmetçi olacağını söylemiştir. Bunun yanında rüyasında görmediği halde tepesinde ekmek taşıdığını gördüğünü söyleyen kimse de olmuştur. Ona ise asılacağını ve tepesini kuşların yiyeceğini söylemiştir.

Tabircilerin uyguladığı bir usulde vardır ki son çaredir. Eğer tabirci rüyayı tabir etmekte zorlanırsa şu şekilde hareket eder. Rüya sahibi Cumartesi evinden çıkar ve karşılaştığı her hangi bir erkek kimseye ismini sorar. O kişinin ismi peygamber veya sâlih kimselerin ismindense rüya güzeldir. Ancak isim güzel olmaz ise görülen rüya çirkin ve değersizdir. Ancak unutulmaması gereken nokta rüya anlatan kimse kesinlikle yalandan sakınmalıdır.

Sonuç ve Değerlendirme

Rüya tabircisinin sahih olması için Kur’an-ı Kerim’i yani Arapçayı bilmesi elzemdir. Zira rüya tabiri öncelikle Hz. Kur’an da aranır varsa ona göre tabir edilmelidir. Bunun yanında Meşhur olup halkın kültürüne yansımış bazı tabirler vardır. Kuyumcuyu yalancı adam şeklinde tabir edip, eli uzunu çok iyilik yapan kimse şeklinde tabir eder. Aynı zamanda ağlamayı sevinç, hastalığı savaş, savaşı hastalık gibidir denir. Bu yazımızda rüya nedir ve rüya tabiri nasıl yapılır konusunu kısaca izah ettik.

Hepimizin sâlih rüyalar görüp, hayırların müjdecisi olması temennisiyle, keyifli okumalar…

Rüyada Kelebek Görmek

Rüyada Kelebek Görmek, öncelikle kelebek evladın kısa ömrüne delalet eder. Kelebeklerin ışıksız ortamda görmek ecelin…
Devamını Oku
ÇOCUKLARLA KISIR YAPIMI Çikolata Kaplı Muz Çubukları
ÇOCUKLARLA KISIR YAPIMI Çikolata Kaplı Muz Çubukları