Rüyada Yağmur Görmek

Rüyada yağmur görmek hayra delalettir. Çok yağmur yağdığı halde insanlar zarar görmediyse, bu rızka ve hayra vesiledir, şeklinde yorumlanır. Zaman zaman, yağmurun hırçınlaşıp, zarar verici hale geldiği de görülür. Böyle olduğu halde şiddetli yağmur zarar vermiyorsa bol rızka delalettir.

YAGMUR 3
YAGMUR 8
YAGMUR 7

Bazen rüyada görülen yağmur, hayatta korktuklarımızın başımıza gelmesini simgeler. Bunun yanında o kişiye vat edilenin yerine getirilmesini de simgeler.

Rüyada Yağmur Görmek Bazen Sıkıntı ve Kederdir

Eğer şiddetli bir yağmur belirli, bir beldeye isabet ederse o belde halkının üzüntüsüne ya da sevdiği bir şeyi kaybetmesine bu nedenle de hüzne gark olup keder çekmesine sebeptir. Genelde gökten yağan kan ya da taş gibi durumlar faydalı sayılsa da bazen boş işlerle veya günahla meşgul olmaya delalettir.

YAGMUR 1
YAGMUR 4
YAGMUR 13

Sürekli yağan yağmur misafirin yolculuğa çıkmasına mani bir durumun çıkıp, bulunduğu yerde kalmasına yorulur. Bununla beraber sürekli yağan yağmur bulunduğu yere zarar verirse;

  • Tartı ve ölçüde eksiklik yapılmasına
  • Lût kavmine benzemeye delalet eder.

Yağan yağmurun faydalı olması durumunda, düşmanla anlaşma yapılır. Ya da zulme uğramış, bir şekilde kederlenmiş kimsenin başkalarından yardım istemesidir. Ancak rüyada deve katarı görmek o beldeye yağmur yağacağına delalettir.

Yağmur Gökyüzünün Her Tarafından Yağarsa: Berekettir

Eğer gökyüzünün ya da bulutların her tarafından yağmurun yağdığını görme bolluktur. İnsanlara isabet edecek bolluk ve genişliği simgeler. Sevinç ve huzurun adeta suyun kaynaktan akıp taşması gibi çokluğa kinayedir. Ümidi kesilen kişide ümidi tekrar canlanır, bol miktarda hayır ve berekete kavuşur. Eğer borcu varsa borcunu ödemek nasip olur. Bu sayede kederinden ve borcundan kısa zamanda kurtulur. Yağmur o kimsenin sadece kendi evine isabet ettiğini görürse; bereket kendine isabet eder. Oysa yağmur şehre isabet ettiğini görürse o şehre; bolluk ve bereket o şehre isabet eder.

Çok Fazla Yağan Yağmur Sıkıntı ve Musibettir

Yağmur çok fazla olup, sele dönüşür, aktığın yoldaki ağaçları kökünden söküp atarsa o beldeye gelecek sıkıntı ve musibete delalettir. Çıkan fitne, helak edicidir. Bunun yanında hususi olarak bir eve yağmurun yağdığı görülse hayra yorulmaz. Zira o evde meydana gelecek hastalık, acı, bela veya çıkacak çiçek hastalığıdır.

YAGMUR 9
YAGMUR 10
YAGMUR 15

Tarımla uğraşan çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri onlar için müjde, ucuzluk, bolluk ve berekettir. Bunun yanında yağan yağmur toprak olursa; bu ucuzluktur. Oysa yağan yağmur, meyve ya da bal olursa bütün insanlara isabet edecek hayrı simgeler. Bunun yanında yağmur süt ya da zeytinyağı olursa da aynı şekilde tabir edilir.

Yağmur Ferahlık ve Gelecek Yardıma Delalettir

Yağmur bizi yaratan Hz. Allah (C.C)’ın rahmeti ve hak dinin insanlara sağladığı ferahlık ve huzura aynı zamanda gelecek yardımına da delalettir. O beldede okunan Kur’an’a, ilme ve hikmete de delalet eder. Zira yağmur yeryüzüne hayat ve bereket gelmesine vesiledir. Bu sayede o beldedeki insanlar hayat bulur. Bunun zıddı olarak suyun olmayışı bela ve sıkıntılara sebeptir. Kuraklık, insan, hayvan ve canlıların helakine sebeptir. Karada ve denizde fesat çıkmasının nedenidir. Bu nedenle rüyada yağmur görmek çoğunlukla hayır olarak yorumlanır.

Yağmur Yerine Başka Şeylerin Yağması

Ancak yağmur her zaman hayır olarak tabir edilmez. Bazen de rüyada yağmur görmek gelecek çekirge sürüsüdür. Dolu ve şiddetli yağmur sert esip, beldeye zarar verecek rüzgârdır. Yağmur ateş ve sıcak olarak yağarsa çıkacak fitne ve dökülecek kana teşmil edilir. Eğen yağan kan olursa da aynı şekilde tabir edilir.

YAGMUR 6
YAGMUR 5
YAGMUR 2

Zamansız, mevsimi dışında yağan yağmur gelecek illet ve hastalıklardır. Yağmurdan sakınıp duvar dibine veya saçak altına saklanan kişi zulme uğrar. Yağmurdan gördüğü zarar kadar sözlü veya bedenen eziyet görür. Bu eziyet dövülme olabileceği gibi hastalığın şiddetinin artması olarak da tabir edilir. Ancak bu tabirler mevsim dışında yağmurun yağması durumunda bu şekilde tabir edilir.

Mevsiminde Yağmayan Yağmur Musibettir

Bununla beraber rüyada yağmur görmek bazen mevsiminde yağan yağmur şer olarak da tabir edilir. O kimseye isabet edecek hastalık veya fakirlikten dolayı yolculuğa çıkamamasıdır. Yağmurdan murat, o kimseye yağmur nispetinde hapis kalmasıdır. Eğer bir kimse yağmurdan istifa ederek cünüplükten dolayı guslederse veya namaz için yağmur suyundan abdest alır. Ayrıca yağmur suyu ile yüzünü veya vücudundaki necaseti temizlerse o kimse kâfir ise Müslüman olur. Eğer günahkâr veya bidat sahibi ise tövbe edip doğru yola gelir. Fakirse zengin zenin olur. Mevki sahibi veya zengin birinden isteği olmuşsa yerine getirilir.

YAGMUR 14
YAGMUR 11

Gökten yağmur yerine kılıç yağdığı görülürse çıkacak savaş veya arbedeye yahut düşmanlığa sebeptir. Bunun yanında yağmur kavun, karpuz şeklinde ise insanların topluca hastalanmasıdır. Bir kimse yağmur suyu içtiğini görse; eğer su berrak ve temiz ise o kimseye hayır isabet eder. Ancak su bulanık içtiği su kadar o kimseye hastalık isabet eder.  

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir