Rüyada Kör Olmak

Rüyada kör olmak dininden dönmeye veya dinin yasakladığı şeyleri yapmaya delalettir. Kısaca dince sapıklığa yorulur. Bunun yanında dünyevi malın geleceği şeklinde de yorumlanır. Bu kimseye yakın akrabalarından yüklüce mirasın geleceği olarak da tabir edilir. Bu sayede rüyada kör olduğunu gören kimse, dünya malına kavuşarak zengin olur.

 Her ne kadar dünya malı geleceği şeklinde yorumlansa da bu kimsenin Kur’an-ı Kerimi unutacağı şeklinde de açıklanıyor. Bir kimseyi tanıdığı veya tanımadığı adam kör ederse, o kimse onu sapıklığa sürükleyecektir.

Müslüman Olmayan Kimse Küfründen Vazgeçer

Kâfir bir kimse birinin kendi gözünü rüyada kör ettiğini görse, kâfir kimse küfründen vazgeçer. Genel anlamda rüya görülen körlük fakirliktir. Bu nedenle fakir kimse bir takım işleri nedeniyle dinine zarar verir.

Körler için yürüme yolu
Körü simgeleyen işaret

İnançsız biri rüyada kör olsa, o üzüntüye düşer, zarar görür, kederlenir, durduk yere sıkıntıya düşer. Bir musibet gelmediğinde de bir nedenden dolayı tazminat vermeye mecbur olur. Rüyada kör olmakla beraber yeni bir giysi giyindiğini gören kişinin eceli yakındır, vefat eder. Durduk yere rüyada kör olunduğunda o kimseye hac farz olur. Veya zorunlu ve sorumlu olarak savaşa gideceğine delalet eder.

Bir kimse rüyada kör olduğunu gördüğünde halk arasında sözünde duran, iyilikle anılan biri olarak bilinir. Bazı tabirciler ise rüyada kör olmayı: İlim ve hikmete nail olma şeklinde tabir eder.

Rüyada Kör olmak | Kıbleye Dönmek Delalettir

Rüyada kör olduğu halde farkında olarak kıbleye karşı arkasını dönerse, o kimsenin delalette olduğu söylenir. Bunun yanında rüyada iki gözünün kör olmasını gören kişi için hayâsız ve utanmaz biri olmaya başladığını gösterir. Bu kimse insanlardan utanmadığı gibi Yaradan’da hayâ etmez.

Rüyada Kör Olmak
Rüyada Kör Olmak
Kör kimselerin yürümesi için yapılmış özel yol.

Ayrıca rüyada kör olmak için bazı âlimler fakirlikten sonra zengin olacağı şeklinde söyler. Bunun yanında zengin olduktan sonra o kimsenin kör olacağı şeklinde de tabir eden âlimler vardır.

Değer Verilen Mal veya Yakının Kaybına Delalet Eder

Bazı rüya tabircileri ise değer verdiği mal veya çocuğunu kaybeder şeklinde tabir eder. Oysa bazı yorumcular o kimsenin ailesinden malı ve çocukları dışında kıymet verdiği birisini kaybeder şeklinde tabir eder.

Bazen de rüyada kör olduğunu gören kişinin kuyusunun kaynağı kurur. Ya da bekçilik yapan elemanı ya da önem verdiği çalışanı kaybolur. Bunun yanında rüya gören kimse ya hastalanır ya da insanları kötülükten sakındırmayı doğru bulmaz.

Rüyada Gözünde Işık Çakması Ölüme Yorulur

Bir kimse gözünün şimşek gibi çaktığını görse onun ölümüne delâlet eder. Bazen körlük, sapıklıktır denir. Oysa bazen de ibadet sahiplerinin dünyaya meyletmesi şeklinde tabir edilir. Bunun yanında dünya sırt çevirip, dünyayı kerih görmeye delalettir

 Yabancı bir kimse rüyada kör olduğunu görse, o kimse tekrar vatanına dönemez. Oysa hapiste bulunan kişi için körlük, hapisten kurtuluştur. Çünkü köre merhamet edilir ve acınır. Yerine göre körün elinden tutarak gideceği yere götürürler.

Rüyada kör olmak için bazı tabirciler o kimsenin isteğine, arzusuna emeline nail olacağı şeklinde tabir eder. Zira kör gözle maksada erişmek oldukça zor veya imkânsızdır.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir