Rüyada Kedi Görmek

Rüyada kedi görmek hizmetçidir. Bazı tabircilere göre, o kimsenin ev halkından birinin hırsızlığına delalettir, dediler. Bazı tabirciler ise dişi kediyi, hilekâr aynı zamanda kötü bir hizmetçi kadındır şeklinde, tabir ediyor.

Rüyada Kedi Görmek
Rüyada Kedi Görmek

Kedinin, bir kimsenin etrafında dolaşıp onu korumağa çalışması iki şekilde tabir ediliyor. Rüyada görülen kedi bir kimseye zarar verebileceği gibi faydası dokunabiliyor. Rüyada erkek kedi bir kimseyi ısırsa yahut da tırmalasa o kimse bir yıl içinde hasta olur. Bunun yanında erkek kedi vahşi ise, onun ısırması daha şiddetli hastalıktır.

Ancak ısıran kedi dişi veya ev kedisi ise rüya sahibi bir sene rahat edip, sağlıklı yaşar. Rüyada kedi görmek şu şekilde de tabir ediliyor; eğer Isıran kedi dişi aynı zamanda yabani ve vahşi ise o kimse bir sene sıkıntı ve meşakkat çeker.

Kedi Eti Satmak veya Yemek

Rüyada kedi satan kişi, malını hayra ve hasenata infak eder. Kedi eti yemek, sihirbazlık öğrenmeye delalettir. Bir kimsenin rüyada kedi olduğunu görmesi hayra yorulmuyor. Zira bu kimse geçimini hırsızlık karşılar. Oysa bazı tabirciler o kimse için kendisine hayrı olmayan işlerle geçiniyor şeklinde tabir ediyor.

Kişi evine bir kedinin girdiğini görse, o eve hırsızın gireceğine delalettir. Kedinin o evden bir şeyi alıp çıktığını görsek, hırsız o evden bir şey götürür. Rüyada kedi görmek en sık görülen rüyalardandır.

Kedinin evden bir şey alıp çıkması hırsıza delalet eder.
Kedi Görmek
Bir kimse kendini kedi olarak görürse helal olmayan yollarla geçimini sağlar
Rüyada Kedi
Rüyada kedi satmak servetini hayır için dağıtmaya delalet eder.
Küçük Kedi

Bir kediye zarar vermek istersek, kesip öldürürsek; o kimse hırsızı yakalar ve ona galip gelir. Kedinin etinden yahut da yağından bir parça almak şerdir. Zira o kimse hırsızın çaldığı maldan bir şey almaya delalettir.

Kedi İle Mücadele Etmek Hayır Değildir

Bir kedi ile mücadele etmek elbette hayır değildir. Zira kedinin tırmalaması ve ısırması gelecek hastalığa habercidir, denir. Ya da o kimse, hastalığından kurtulur ancak bu defa şiddetli bir sıkıntının içine girer. Rüyada kedi görmek zorluk da olsa elbette bu sıkıntılı durumdan belli süre sonra Cenâb-ı Hak (C.C.) onu bu üzüntüsünden kurtarır. O kimse tekrar ferahlığa ve sevince nail olur.

Kedi ile yaptığımız mücadelede mağlup olursak yakalandığımız hastalıktan kurtuluruz. Aynı zamanda üzüntü ve kederimizden de çabucak kurtuluruz. Eğer kedi kaybolursa, hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar.

Kedi hastalığa delalettir
Kedi Hastalık
Rüyada kedi görmek kederdir
Kederli İnsan
Kedi Eti Yemek Hastalıktır
Kedi Eti Yemek

Bazen rüyada gördüğümüz kedi, kadın için cefaya, aynı zamanda çocuğa delalettir. Ayrıca:

  • Düşmana
  • Hırsızlığa
  • Zinaya
  • Vefasızlığa
  • Koğuculuk yapmaya
  • Göz ve kaşla işaret ederek ayıplamağa
  • Feryat ve figan etmeye delâlet eder.

Şakacı Ama Hilekar Kimseye Delalet Eder

Kedi babası belli olmayan çocuğa delalettir.
Kedi Rahatlıktır

Rüyada kedi görmek tabiri; bazen ise kedi, zinadan doğmuş ve sokağa atılmış babası belli olmayın çocuğa delâlet eder. Bazen de kedi, sözle veya elle şaka yapan birini temsil eder. Ayrıca bu kimse manasız ve abartılı sözlerle köçekler gibi oynar. Bu yolla kendini halka sevdirmeye çalışır. Ancak fırsat buldukça halk arasında fesat çıkaran biri olarak da tabir edilir.

Rüya Kedi Görmek veya Fare Görmek

Kedi ve fare zıt mizaçlı hayvandır. Aynı şekilde kurt ve koyunda bir birinin düşmanıdır. Rüyada kedi ve fare yahut da kurt ve koyun ittifak ederse oradaki nifak ve riyaya delâlet eder. Eğer halk bölgesinde korku içindeyse, halk düşmanlarından emin olurlar. Rüyada kedi görmek zıtlıkların bir araya gelmesi gibidir.

Birbirlerine zıt her şey eğer ittifak halinde bulunursa nasıl tabir edilir. Bazen bu rüya halkın adalete düşeceğine yorumlanır. Oysa bazı tabirciler için bu durumun, günlük hayatın bozulmasına delalettir şeklinde tabir eder. Bu rüya bazen da beldedeki düşmanları def etmektir. Ayrıca lakayt hareket eden hizmetçiye de delâlet eder.

Bazen da kedi, evlâdın terbiyesinde çok hırslı kadına delâlet eder. Rüyada kedinin bir kimseyi tırmalaması, bir yerini kanatması yahut gözünü çıkarması açık düşmana delalet eder. Rüyada Misk kedisi, siması şerli görünse de ahlâkı iyi bir adama delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir