Rüyada Bulut Görmek

Rüyada bulut gören kimse din olarak İslam’ı seçtiğine delalet eder. Zira İslam dini, bir insanın ahirette kurtuluşu ve dünyadaki hayatının anlam kazanmasıdır.

Bulut aynı zamanda yağmuru betimler, yağmur ise hayatın devamı için suyu işaret eder. Bazı rüya yorumcuları bulut görmeyi;

 • Askere gitmeyi
 • Arkadaşını görmeyi
 • Deveye veya arabaya binmeyi
 • Gemiyle seyahat etmeyi
 • Hamile kadın görmeyi
 • Yağmurun yağacağına delalet eder demiştir.
Açık havada, tarlanın ortasında alabildiğine düzlük var. Üst tarafta bulutlar küme küme sıralanmış. Tarlanın kenarından taşıt yolu geçiyor.
Bulutları Rüyada Görmek

Rüyada bulut görmek o kimsenin birçok nimete nail olacağına, ayrıca o kişinin hikmet sahibi biri olacağına delalettir. Yani bu kişi dini ilimlere sahip olup, hikmetli biri olacaktır.

Eğer rüyamızda gördüğümüz bulutların yere, evlere veya tarım alanına düştüğü görülürse bu hayra alamet değildir. Bu durumda o beldeye

 • Sel baskını
 • Aşırı yağmur
 • Çekirge İstilası
 • Serçe kuşlarının zarar vereceğine delalettir.

Rüyada bulut gören kimse, bulutların katı, rüzgârın kuvvetli estiğini gördüğünde nasıl yorumlanır. Bunun yanında bulutların yanında ateş, taş, zararlı haşerat, üzüntü ve sıkıntı da varsa. Bu durumda o beldeye sıkıntı geleceğine delalettir. Yolda beklediğimiz yolcu varsa ölüm haberinin geleceği şeklinde yorumlanır. Ayrıca o belde halkının maişetlerine zarar geleceğine de yorumlar. Fakat maddi zarar olmadığında bidat gibi çirkin inanışların çıkacağına da yorumlanır.

Rüyada Gördüğümüz Bulutlar Nasıl Yorumlanır

Rüyada gördüğümüz bulut siyah ayrıca siyah bulutun yanında ses olduğunda rüyanın yorumu farklıdır. Bu durumda halka fazladan vergi yükleneceği, yada işkence olacak kadar sıkıntı çekeceği şeklinde yorumlanır.

Bir kimse rüyasında bulutun odasında olduğunu gördüğünde eğer kimse Müslüman değilse Müslüman olur. Eğer o kişi Müslüman ise farklı farklı nimetlere kavuşur. Aynı zamanda çocuk istiyorsa hanımı hamile kalır. Bu kimsenin yolda ticaret eşyası varsa sağ salim kendisine gelir.

Ufukta kızıllık var. Ancak gökyüzünü sim siyah bulutlar kaplamış. Denizin üzerindeki bulutlar fırtına habercisi.
Fırtınalı Havada Bulutlar

Bir kimse rüyada bulutun üzerine binerse nasıl yorumlanır. Böyle bir durumda o kişi iyi huylu bir kadınla izdivaç yapar. Ya da arzu ettiği bir beldeye seyahat etme arzusu varsa oraya gider. Eğer Hacca niyet ettiyse de bu isteğine kısa zamanda kavuşur. Bunun yanında ilim talep ediyorsa istediği ilme kavuşur. Rüyada bulut gören kimse eğer ilim erbabı değil ise askere gider. Elbette bu duruma layıksa gittiği yerde izzet ve ikrama da kavuşur.

Susuzluğun hâkim olduğu bir durumda, rüyada peş peşe sıralanmış bulut görmek ise şu şekilde yorumlanır;

 • Azap veya sıkıntı
 • Oranın idarecisi ve yüksek yetkili bir kimsenin geleceğine delalettir
 • Asker ya da kafile halinde insanların o beldeye akın edeceği şeklinde yorumlanır

Rüyada bulut gören kimse eğer bulutun üzerine ev yapıyorsa, hayra alamettir. Evi yapan kişi ilme kavuşur ya da helal yoldan maddi kazancı artar. Eğer yaptığı evin köşk olduğunu görse bu kimse günahlardan kaçan biridir. Bu durumda hayırda olup Cennette de köşklere nail olur. Bir kişi rüyasında buluttan yağmurun eline yağdığını görse bu da hayırdır. O kimsenin ilim irfan sahibi olacağına delalettir. Konuştuğunda hikmetli ve güzel konuşur. Bir kişi bulut görse ve bulut yükselirken altından altın yağdığını görse, bu durumda o kimse dünya ehlinden, geliri yüksek sanat öğrenir.

Rüyamızda Gördüğümüz Her Bulut Hayır Mıdır

Bazı tabirciler bulut görmeyi sağlam itikatlı bir kimse ile dostluğa yormuştur. Aynı zamanda rüyada bulut yediğini gören kimse ise bir alimden faydalı ilim öğrenir. Bulut toplayan içinde, aynı tabir yapılıyor. Rüyada bulutlara karıştığı halde oradan bir şey almadığını gören kimse nasipsizdir.

Gökyüzünde sanki bir merkezden fışkırmış gibi duran bulut kümesi var. Üzerinde şekiller oluşmuş.
Gökyüzü Bulut Deseni

Alimlerle oturup sohbet ettiği halde onlardan istifade edemeyeceğine delalettir. Ancak bir kimse çocuğunun buluttan olduğunu görse ilim sahibi olacaktır. Dünyasının bulut olduğu görüldüğünde ise gayretli ve âlim bir kimse olur. Elbette bu insan bunlara layık değilse bu nimetler ona yakın kimseler içindir. Bulutla beraber sıkıntı ve üzüntü varsa, o kimseye düşmanın ulaşacağına delalettir. Biri buluttan silahının olduğunu gördüğünde bu rüya pek hayra yorumlanmıyor. Zira bu kimse birçok konuda delil arayıp, ispat yoluna düşer. Bunlar da onu çok meşgul eder. Sadece siyah bulut olduğunu gören kimse alim biriyle görüşeceğine ya da sevinç duyacağı habere delalettir.

Yağmuru olmayan bulutu görmek de pek hayır değildir. Makam sahibinin, makamına layık olmadığına delalettir. Aynı zamanda ticaret erbabı için ise hakka riayet etmeyeceğine yorulur. Bunun yanında âlim ise kıskançlığına yorulur. Ancak bu kimse sanatkâr ise sanatında kuvvetlidir ve işini aksatmadan sürekli yapar.

Rüyada bulut görmek bazen hayra yorulmadı. Zira soğuğa ve üzüntüye delalettir denildi. Mevsimi olmadan kırmızı bulut görmek o beldeye sıkıntı geleceğine delalettir. Bu sıkıntı fitne olabildiği gibi hastalıkta olabilir.

Rüyada bulutun kendini kapladığın gören kimse üzüntüden kurtulup neşeye dalacağına delalettir. Aynı zaman da bu kimse adil ve iyi amel sahibidir. Bunun yanında buluta dâhil olduğunu gören kimse fesatçı ise kendisine erişecek sıkıntıya delalettir. Bir kimse rüyada bulutun güneşi örttüğünü görse idareciye ulaşacak hastalık veya görevini bırakmasına delalettir.

Bulutlar insandaki üzüntü ve sıkıntının gitmesine delalet ettiği gibi iyiliğin meydana çıkmasına da yorulur. Aynı zamanda bulut sevgiye ve insanların tanışıp kaynaşmasına da delalettir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir