Rüyada Ölüm Görmek

Rüyada ölüm görmek o kimsenin dini yönden noksanlığını gösterir. Ya da dinen doğru olmayan davranışta bulunuyordur. Ancak bir kimse tabuta konup omuzlarda taşınarak kabristana götürülürse. Fakat kabristana götürüldüğü halde defnedilmeden orada bekletildiğini görürse bu hayırdır. Zira o kimse makam sahibi olur ve çevresindeki insanların gözünde kıymeti artar. Bunun yanında kabre götürülüp toprağa defnedilirse bu hayır değildir. O kimse iyilik ummasın, dünyada dalıp gaflet ehlinden olur.

Rüyada ölüm
Rüyada ölüm

Rüyada Öldüğü Halde Ölüm Emaresi Yoksa

Bir kimse rüyada öldüğü halde, ölüm emareleri yoktur. Kefenlenme, ağlayanın olmaması veya tabuta konma gibi işlemler olmadığında şu şekilde tabir ediliyor. O kimsenin meskenine gelecek zarara delalet ediyor. O kimsenin meskenindeki duvar yıkılabilir şeklinde tabir ediliyor. Yahu da evin çatısını tutan kalaslardan biri kırılarak çatısı çöker. Rüyada ölüm görmek bu şekilde de izah ediliyor.

Ölüye Gerekli İşlemler Yapılırsa

Eğer kefen, yıkanma gibi ölüm işlemleri yapılırsa bu o kimse için hayırdır. Zira dünyada makak, mevkii sahibi olup, şöhret bulacaktır. Bunun yanında bazı rüya tabircileri şu şekilde yorumlar; o kimse seyahat edecek veya başka bir yere taşınacaktır. Bazıları ise ölümü fakirlik olarak yorumluyorlar.

Ölen Kimse Kabirden Çıkarsa

Bir kimse rüyasında ölür ve kabre defnedilirse bu kimse işlediği günahlardan dolayı tövbe etmeden vefat edecektir, şeklinde tabir ediliyor. Ancak vefat ettiği halde bu kimse kabirden çıkarsa günahından pişman olup, tövbe eder. Elbette bazı rüya tabircileri, ölümü evlenmektir, der.

tabut tasinmasi min
Rüyada Tabutla Taşınmak

Kabre Götürülen Ölü Mezara Defnedilmezse

Ayrıca vefat ettiği halde, tabutla kabristanlığı götüren kimseler, mevtayı kabre gömmezse bu hayırdır. Zira rüyasında vefat eden kimse düşmanını galip gelir, onu mahveder. Ya da memurluk için uğraşıyorsa memur olur.

Öldüğü Halde Tekrar Yaşadığını Gördüğünde

Rüyada öldükten sonra tekrar yaşadığını gören kimse, fakirken zengin olur. Umulur ki günahlarının farkına varıp, tövbe ederek hak yola tekrar girer. Bununla beraber bu kimse fakir ve memleketi dışındaysa selametle vatanını döner.

Rüyada Tanımadığı Kadın Vefat Ederse

Tanınmayan bir kadının vefat ettiğini görmek bereketli yağmurun yağacağına delalettir. Aynı zamanda yağmurdan sonra o belde bol berekete kavuşur. Rüya tabircileri rüyada ölüm görmek için birçok şekilde tabirde bulunuyor.

tabutonecikan min
Tabut

Rüyada kadınların ölmesi, çocuklara buna karşılık çocukların ölmesi kadınlara delalet eder. Zira çocuklarla uğraşan kadınlar, bazen çocuk gibi harekete eder.

Bir kimse ölse ancak rüyasında kendisinin ölmediğini söylerse bu hayırdır. O kimse şehit olacaktır ve ahiret nimetlerinden faydalanacaktır.

Ölüyü Sırtlayıp Götürmek

Bir kimse rüyada bir ölüyü sırtlanıp götürdüğünü görse bu zorluktur. Zira o kimse dünyada aksi, dinsiz ve zor bir adamın zahmetini ve sıkıntısını çeker. Oysa bir kimse ölüyü taşınması şeklinin dışında uygunsuz olarak taşırsa haram mal kazanır. Fakat ölüyü taşınması gerektiği gibi taşırsa yüksek mevkili kimseye hizmet eder.

Bir kimse rüyasında ölü kişinin hastalandığını görse bu hayır değildir. Zira ölü kişinin Hz. Allah (C.C.) ile arasındaki dini meseleden dolayı sorumlu tutulacağına delalet eder. Rüyada ölüm görmek her ne kadar ürkütücü de olsa bazen hayra tabir ediliyor.

Bir kimse kabirlerden ölülerin çıkıp, halkın yiyeceklerini yediğini görse, o beldede pahalılığın olacağına delalet eder. Bunun yanında ölüler kabirden çıkıp, halkın suyunu içirse salgın hastalık şeklinde tabir ediliyor

Rüyada Ölüm görmek ve Gerçekten Ölmek

Eğer ölü kimsenin ölüm halini görerek, onun için ağlarsa, ölünün ailesinden birinin vefat edeceğine delalet eder. Ancak ölü öldüğünde ağlamazsa o kimsenin ailesinden biriyle evleneceği şeklinde tabir ediliyor. Ya da o kimsenin sevineceğine hatta evine gelin getireceğine delalettir. Ayrıca rüyada ölü bir kimsenin verdiği birileri hakkında verdiği haber doğrudur. Zira ölü kimse hakka yönelerek batıl ve boş şeyleri artık terk etti, bu yüzden sadece hakkı söyler. Bunun yanında ölü kimse geçmişte olmamış bir hadiseye söylerse, buna itibar edilmez zira bu boş rüyadır.

Ölü Kimseyi Temiz veya Kirli Görmek

Eğer bir kimse vefat etmiş bir kimseyi beyaz veya yeşil elbise içinde görürse o kimse ahirette rahat ve huzur içinde, nimetlerden faydalanıyordur. Buna karşılık ölüyü kir pas içinde, saçı sakalı karışık, eski ve kirli elbiseler içinde görülürse bu hayır değildir. O kimse için sadaka verip hayır duada bulunmalıdır. Kabir ziyaretleri yapıp bol bol dua edilmelidir. Ayrıca ahiret sakinlerini evde misafir etmek fakir fukarayı, ihtiyaç sahiplerini ziyaret etmeye delalet eder.

Ölü Üzerine Namaz Kılmak Veya Ceset Bulmak

Bir kimsenin ölü üzerine namaz kılması ve dua etmesini şu şekilde tabir ediyor. Bu kimse anlayışsız ve hilekâr ama çok abartmayan kimseye nasihat edecektir. Hanımını vefat edip tekrar dirildiğini gören kimse eğer çiftçiyse ürününde bereket olacağına delalettir.

Rüyada ceset bulmak, mal bulmak şeklinde tabir edilir. Ayrıca ölünün ardında gitmek onun mesleğini yapacağına tabir ediliyor. Ya da Din ve dünya uğraşını da takip edeceği şeklinde tabir edilir. Ölmek pişmanlıktır, öldüğün gören kimsenin yaptığı hatalı davranıştan pişman olacağına delalettir. Bir kimse ölüm veya hastalık emaresi olmadan öldüğünü gördüğünde o kimsenin ömrünün uzun olur.

Ölen Kimseyi Sıkıntı Çekerken Görmek

Eğer rüyada bir kimse, ölürken sıkıntı ve ıstırap çektiğini görürse bu kişinin kendi veya başkalarının hakkını gözetirken zalim davrandığına delalet eder. Bunun yanın o kimse öldüğünde üzerinin çıplak olduğunu gördüğünde fakir olur. Zira çıplak olmak fakirliğe sebeptir. Bunun yanında o kimse yatak üzerinde ve üzeri örtük olursa, ferahlıktır. Ayrıca sedir üzerinde öldüğünü gördüğünde ise makam sahibi olacaktır.

Kaybolan Kimsenin Ölüm Haberinin Gelmesi

Ayrıca rüyada kaybolan bir kimsenin ölüm haberi geldiğinde, o kişinin dünyaca rahat olsa da dini hayat olarak kötü durumdadır. Eğer bir kimsenin rüyada oğlu vefat ederse, düşmanından kurtulur. Ancak kız çocuğu vefat ederse sıkıntı ve kederin gitmeyeceği o kimsenin ümitsiz olacağı şeklinde tabir ediliyor.

Korku ve Üzüntülü Kimsenin Ölmesi

Rüyada ölüm korkusu veya üzüntüsü bulunan kimse için bu hayırdır, içinde bulunduğu müşkül durumdan kurtulacağına delalet eder. Aynı şekilde hastalıktan vefat ettiğini gören kimseni hastalığından kurutulacağı şeklinde tabir edilir.

Bunun yanında bir kimse kendini ölülerin içinde dolanır gördüğünde, bulunduğu yerde münafıklar vardır. Rüyada ölüyle arkadaşlık yapmak kimsenin yolculuğu selametle geçer. Ayrıca rüyada ölmüş bir kimseyi yemek, hayra delalettir. Bu kimsenin ömrü uzun olur. Rüya ölü olduğunu görmek ise ticaretinde başarılı olur, varsa borçlarını en kısa sürede öder.

Rüyada Ölüye Elbise Yıkatmak

Ölü bir kimsenin rüyasında elbiselerini yıkatmak için birilerini aradığını görmek, ölünün zorda olduğuna delalet eder. Vefat eden kimse borcunun ödenmesini veya borçlusundan helallik alınmasını ister. Ya da dostlarından dua ister. Ayrıca vasiyet bıraktıysa onun yerine getirilmesini istemektedir.

Ölüleri Sevinçli Görmek

Ölü bir kimsenin rüyasında elbiselerini yıkatmak için birilerini aradığını görmesi, ölünün zorda olduğuna delalet eder. Vefat eden kimse borcunun ödenmesini veya borçlusundan helallik alınmasını ister. Ya da dostlarından dua ister. Ayrıca vasiyet bıraktıysa onun yerine getirilmesini istemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir