Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye delâlet eder. Eğer köpek havlarsa o adi kimsenin haddi aşarak fena ve tamahkâr olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda rüyada köpek görmek, bekçiye ve biat sahibi bir kimseye delâlet eder.

Rüyada köpek gördüğümüzde köpeğin cinsine hatta cinsiyetine göre rüyamız farklı anlamlara gelir. Öncelikle köpeğin cinsine ve cinsiyetine bağlı rüya tabirleri hakkında bilgi verecek olursak.

Rüyada Köpek Görmek

Rüyada çoban köpeğine sahip olmak kişinin bir mülkten menfaat elde edeceği anlamına gelir.

Rüyada görülen ev köpeği, zalim bir düşmana delalet eder.

Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilâyete vali olur. O, kimseye ihtiyacı olmayan fazilet ve meziyet sahibi birisidir. Tazı köpeği kuvvetli ve düşmanına galip, ancak insaniyetsiz ve âdi bir kimsedir.

Rüyada Çin köpeğini gören kimse, Arap ve Müslüman olmayan bir kavimle düşer kalkar.

Rüyada görülen dişi köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup âdi bir kadın anlamına gelir. Köpek yavrusu, sevimli bir hayvandır. Eğer köpek beyaz olursa, o zaman çocuk mümin olur. Siyah olursa, o ailesinin büyüğü olur. Bazı tabirciler, köpek yavrusu, akılsız bir kimsenin yabana atılmış ve bırakılmış yitiğidir, der. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadın anlamına da gelir.

Rüyada Av Köpeği Görmek

Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete delâlet eder. Bunun aksine av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, feryat etmemeğe ve işsizliğe delâlet eder. Av köpeklerinin şehire girdiklerini görse, işsizliğe delâlet eder.

Av Kopegi Resmi min
Av Köpeği

Rüyada evi koruyan cinsten köpek görmek adamın hanımını, eşya ve evini korumağa delalet eder. Bununla birlikte kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine delâlet eder. Eğer kişi dişi ev köpeklerinin havladıklarını görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye delâlet eder. Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse, hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine delâlet eder.

Köpeklerin bütün cinsleri perişan bir kavme delâlettir. Oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpeklerse ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delâlet eder.

Bütün köpekler dünya ehline delâlet eder. Av köpeği, izzet, yücelik ve rızıktır. Koyun köpeği, hanımı, çoluk çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç iyi bir komşudur.

Köpek zevk ve sefaya düşkün bir hayvandır. Bu yüzden rüyada köpek sahiplendiğini gören bir kimse, hizmetçilerle arkadaşlık eder. Onlarla sohbet edip onları aşırı derecede sever. Bir kimse, aldığı köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından sıkıntı ve musibet isabet eder. Aynı zamanda O köpeklerle birlikte kendisinin de havladığını gören kimseyse arzusuna erişir. ;Aldığı köpekleri *ldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.

Rüyada Köpek Isırması

Bir kimseyi rüyada köpek ısırsa veya tırmalasa, rüyada hissettiği acı kadar düşmanından zarar görür. Eğer kişi rüyada köpeğin, kıyafetini yırttığını görürse o kişi hakkında akılsız bir adam gıybet eder. Aynı zamanda o kişi köpeğin havlamasını işitmezse, akılsız kimsenin zararı az olur. Bazı rüya tabircileri rüyada köpek ısırmasını hastalanmaya yormuştur.

ezgif.com gif maker 25
Rüyada Köpek Isırması Ne Anlama Gelir?

Rüyada köpek görmek bazen sıtma hastalığına delalet eder. Çünkü köpek, kendilerine sıtma hastalıkları nispet edilen Yemen şairlerinden birisinin adıdır.

Rüyada oynatmak ve kavga ettirmek için beslenen köpeklerin başına bir şeyin gelmesi üzüntü ve kedere delalet eder. Aynı zamanda yaşantı ve refahın gitmesine de delalet eder.

Rüyada Köpeğe Dönüşmek

Bir kimse rüyada köpeğe dönüştüğünü görse, Allah (C.C.) o kimseye büyük bir ilim öğretir ve ilmine kibirlenmesinden dolayı Allah (c.c.) o ilmi o kişinin elinden alır.

Rüyada köpek görmek zayıf bir düşman ve cimri bir adam anlamına gelir. Kişi rüyada bir köpeğin kendisine havladığını görse, insaniyetsiz bir adamdan hoşlanmayacağı bir söz işiteceğine delalet eder.

Rüyada Köpek Eti Yemek

Kişi Rüyada köpek eti yediğini görse, düşmanına galip gelir ve düşmanından eline mal geçer. Rüyada köpek sütü içmek ise korkuya delâlet eder.

Bir kimse rüyada köpeği yastık gibi kendine çekip ona dayansa bu durumda köpek, o kimsenin kendisinden yardım isteyeceği ve kendisine itimat edeceği bir dosttur.

Köpek, delikanlı veya ısrar eden bir dilenci anlamına gelir. Bazen de köpek, sahibine olan sadakatının çokluğundan sahibinin malını koruyup yabancıları def etmekle birlikte, nefsin perişanlığına, meskenete (miskinlik, tembellik) ve alçak bir kimseye delâlet eder. Kimi zaman da rüyada köpek görmek, para biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris (hırslı) olup yaltakçılık (yağcılık) yapmaya delâlet eder.

Rüyada Köpek ile Sohbet Etmek

Rüyada köpekle sohbet etmek “Ashab-ı Kehf” ‘in meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder. “Ashab-ı Kehf”’in köpeğini görmek korku ve hapse veya firar etmeye delâlet eder. Bir kimsenin “Ashab-ı Kehf”’in köpeğini şehir içine görmesi, vekilliğini yenilemeye delâlet eder.

Rüyalarınız Hayırlara Vesile Olsun

Bu yazımızda rüyada köpek görmenin ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmeye çalıştık. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı ve merak ettiğiniz rüya tabirlerini yorumlarda bekliyoruz. Mevlam gördüğünüz rüyaları hayırlara vesile kılsın.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top