Rüyada Hapishane Görmek

Rüyada Hapishane Görmek nasıl yorumlanır. Rüyadaki hapishane üç şekilde yorumlanır.

  • Dini hapishane şeklinde rüya görülürse: Rüya gören kimsenin borcundan dolayı mahkûm olacağına delalet ediyor.
  • Eğer rüya sahibi kendini siyasi tutuklu olarak görse. Bu kimseye yapılacak kötülüğe aynı zamanda uğrayacağı nifaka delalet eder şeklindedir. Bu kötü hadiselerden dolayı rüya sahibi üzüntü ve kedere gark olur.
  • Rüyada görülen meçhul hapishane: Dünyaya delalet ediyor. Yani dünyalık yüzünden çekeceği sıkıntıyı betimliyor.
Rüyada hapishane Görmek

Rüyada Hapishane görmek aksi ve aynı zamanda meşakkatli hanıma yorumlanır. Bu kimse maruz kaldığı şiddete ve meşakkate rağmen sessiz kalır ve sabreder. Bunun yanında bu kimse dünya hayatında manasız söz söylemez, dilini tutar. Bununla beraber hapishane gören kişi düşman tarafından hileye maruz kalır.

Rüyada Hapishane Görmek Nasıl Yorumlanır

Bazı âlimler ise rüyada hapishane görmeyi şu şekilde yorumluyor;

  • O kimsenin itham edilmesine
  • Eşrafın meşhurlarıyla ünsiyet kurmaya
  • Borçlanmaya ve kabre de delalet eder
  • Hastalık ya da gevşeklik nedeniyle seyahatten vaz geçmeye
  • Rüya sahibinin fakirlik görmesine veya hastalığına delalet eder
Hapishane hücresi tutuklunun suçuna göre koğuş ve ikili hücre gibi değişebiliyor. Ancak Zararlı kimseler tek kişilik koğuşta kalabiliyor.

Dört duvar arasına yani rüyada hapishaneye düşmek o kimse için uzun bir ömre ve dostlarıyla birlikte zaman geçirmesine delalettir.

Oysa bazı âlimler hapishane görmeyi açık ve net olarak hapishane üzüntü ve kederdir şeklinde yorumlar. Ancak bir kimse rüyada hapishaneyi tercih ederse onun günahtan korunacağına yorumlanır.

Hapishaneden çıktığını gören kimsenin rüyası hayra yorulur. Bu kimse hastaysa hastalıktan kurtulur. Hapiste bulunan bir kişi rüyasında hapishane kapılarının açılmış olduğunu görse mahpustan hayırlısı ile çıkar.

Hapishanede Işık veya Yıldızları Görmek

Rüyada, hapishaneye ışık veya aydınlığın pencereden girdiğini veya hapishaneyi tavansız ve yıldızların olduğunu görse nasıl yorumlanır. Bazı âlimler de o kimsenin hapisten yakın zamanda çıkacağı şeklinde yorumlar. Rüyada hapishane misafir kimse için afiyet buna karşılık hasta için ölümdür.

Bazı rüya tabircileri Yusuf Aleyhisselâmın kıssasını örnek göstererek o kimsenin dualarının kabul olacağı ve içinde bulunduğu dert ve sıkıntılardan kurtulacağı şeklinde yorumlar.
Bir kimse kendi evinde prangaya vurulup hapis edildiğini görse bu hayra delalettir. Bu kimseye en yakınları hatta evladı tarafından hürmet gösterilip, hayır yapılır. Dünyalık ihtiyaçları çocukları tarafından karşılanır.

Hayırlı Zatla Karşılaşmak

Bununla beraber bir kişi kendisinin hapishane yaptırdığını görse nasıl yorumlanır. O kimsenin hayırlı bir zatla karşılaşıp ondan istifade edeceği şeklinde yorumlanır. O ve çevre sakinleri hayırlı zata tabi oldukları sürece nefsani arzularına gem vurup, doğru yolda ilerlerler.
Bazen ise hapishane kişileri tasarrufta bulunmaktan men etmeye delalettir. Aynı zamanda hastalığa veya gurur, kibirle o kimsenin gereksiz işlerle meşgul olması şeklinde yorumlanır. Bu kimse Müslüman ise; üzerinden kul hakkının veya insanlara borcunun olduğuna yorumlanır. Bu kimse borcunu ödemediği için ise cehenneme duçar olacağı şeklinde tevil ediliyor.


Ayrıca sağlıklı ve seyahat edecek durumda ki bir kimsenin kendini hapiste görmesi şu şekilde yorumlanır. Bu kimse kara veya deniz yolculuğu yapacak ise doğal afet veya düşman korkusuyla buna cesaret edemeyip, yolculuktan vaz geçeceği şeklinde tabir ediliyor. Ancak bu kimsenin isteği yolculuk yapmak değil ise bu kimsenin yanlış işlerinden dolayı, küfre, bidate veya meyhane ve benzeri kötü görülen yerlere gideceği şeklinde tabir ediliyor. Elbette Müslüman kimsenin böyle çirkin yerde bulunması Allah (C.C.)’a isyan manasına geliyor.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir