Rüyada Ferahlık Görmek

Rüyada ferahlık gören kimse uyandığında çok mesrur olur. Aynı zamanda rüyadan sonra rahatlayıp, içi huzuruna kavuşursa bu hayra yorulur. Bu kimse içinin açıldığını aynı zamanda rahatladığını görüyorsa günahkâr bir yaşantısı varsa tövbe eder.

Rüyada görülen sıkıntı her zaman hayır mıdır.
Rüyada Sıkıntı
Bazen rüyadaki sıkıntı ferahlığa delalet eder.
Rüyada Ferah Nasıl Olunur

Bununla beraber Müslüman ülkede yaşayan kâfir bir kimse ise Müslüman olur. Bunun yanında bu rüyayı gören kimse bir takım sıkıntı içindeyse de sıkıntısı gider ve rahatlığa kavuşur.

Rüyadaki Ferahlık Her Zaman Hayır Mıdır?

Elbette rüyada ferah olduğunu görse de eğer gönlünün razı ve kabul etmediği bir maldan dolayı ise bu hayır değildir. Zira «O vakit kavmi şöyle demişti: «Şımarma. Çünkü Allah şımarıkları sevmez.» âyeti gereğince, bu rüya üzüntü ve kedere delâlet eder.

Ferahlık hapislikten kurtulmak anlamına da geliyor.
Rüyada Ferahlık Hapisten Kurtulmaktır
Ferahlık he zaman huzur vermeyebiliyor.
Ferahlık Razı Olunmayan Bir Durumsa

Bazen rüyada ferahlık; bir kimsenin ibadet ve itaatten uzak kalacağına delâlet eder, şeklinde tabir ediliyor. Rüyada ferah olduğunu görmek bazı âlimlere göre hapisteki kişinin kurtulması şeklinde tabir ediliyor. Veya bir süredir hasta yatan kişinin iyileşmesi gibi de tabir ediliyor.

Bunun yanında hayırlı haberden dolayı sevinmeye ve güzel hallere de delalet eder.

Üzüntülü Kimse İçin Ferahlık Nasıl Tabir Ediliyor

Rüyada üzüntü ve kederli olduğunu gören bir kimse bazen ferahlık veren, sevinci icap ettiren bir haber de alır. Bu durumda nasıl tabir ediliyor.

Şöyle ki:

Rüyada o kimseye ölen bir yakını hakkında

  • Filan kimse yolculuktan geldi dense
  • Rüya o kimsenin suç, cinayetten kurtulmasına
  • Din ve diyet sebebiyle maruz kaldığı kederinin gitmesine
  • Beklemediği yerden kazanca erişmesine
  • Kazancının dinin ihyası, diyet veya sair borç gibi şeyler harcanmasına
  • Bu gibi şeylere kendisine intikal etmesine delâlet eder.

Ancak genel kanaat; rüyada sevinmek, üzüntü ve keder anlamına geliyor. Bundan dolayı rüyada sevindirici haber alan kimsenin üzüleceği şeklinde tevil ediliyor.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir