Rüyada Değirmen Görmek

Rüyada Değirmen görmek nasıl yorumlanır. Bir beldede değirmen görmek ve o belde harap ise orada savaş çıkacağına delalet eder. Eğer gördüğünüz değirmende ateş ve büyük taş öğütüyorsanız. Ancak bulunduğunuz yer harap durumda değilse, rüya tabircileri hayra yorar. Bozuk arpa, et ya da çamuru değirmende öğütmek veba hastalığına delalet eder.

Osmanlı camisi ve yanında yel değirmeni var. Rüya açıklamasına istinaden. Yapay bir resim. Sağ tarafta üç katlı bir bina ve binanın önünde beyaz bir otomobil vard.
Cami ve Değirmen

Değirmende Un veya Arpa Öğütmek

Rüyada değirmen görmek ve un değirmeninde ekmek, et veya bal öğüttüğün gören kimse, ailesindeki fesat ve riyakârlığa delalet eder. Ancak değirmende buğday veya arpa öğüttüğünü gören kimsenin ise aile halkının işlerinin kolaylığına delalet eder. Kazançlarının sorunsuz ve bol olacağına delalettir.

Bununla beraber hastalık varsa şifa bulacağına işarettir. İşleri yürüten çalışanı varsa daha iyi bir çalışın geleceğine yorulmuştur.

Un Değirmeni

Rüyada değirmenin yanında bulunmak, ailenin içinde bulundukları sıkıntı ve darlıktan kurtulmasına delalet eder. Fakirlikten kurtulup, zengin olacaktır. Eğer bir kimse bekâr olarak değirmen gördüğünde erkek veya kız için evlenmeye delalet eder. Aynı zamanda aile ise eve hizmetçi alınacağına yorumlanır.

Tarihi yel değirmeni. Tepede duruyor. Etrafında göl ve yerleşim yeri var.
Yel Değirmeni

Bununla beraber bazı tabirciler, değirmeni su üzerinde bulunduğunu gören kimsenin elinde çok mal olacağına yormuştur. Aynı zamanda bir kimse o adama müracaat etse, çalışması güzel ve bereketli olur. Eğer değirmen döner görse ve değirmende un varsa, bu hayra delalettir. Değirmenin döndüğünün görülmesi ise yolculuğa da işarettir. Fakat değirmen buğdaysız veya arpasız boş döndüğünü görse sıkıntıya yorulur. Bununla beraber dönen değirmen eğri ve aksayarak dönerse ihtiyaç maddelerinin pahalılaşacağına delalettir.

Değirmenin Sebepsiz Yere Döndüğünü Görmek

Bir kimse değirmenin sebepsiz yere döndüğünü görse bazı tabircileri bu durumun ecel olduğunu söyler. Rüyada görülen el değirmeni iki fâsık arkadaşa delalettir hem de başkalarını bunları düzeltemeyeceğine delalettir. Bunun yanın da bir kimsenin elinde değirmen görülmesi o kimseni dövüleceği veya hapse gireceğine delalet eder. Bir kimsenin eliyle değirmeni çevirdiğini, aynı zamanda un da öğüttüğünü görsek o kimsenin çalışmasına itimat ederiz. Öğüttüğü un kadar da rızkı geniş olur. Bazı tabirciler ise değirmenin düğün veya iyi bir ikramın habercisidir der.

Yaşlı bir kimse eski tip değirmenin başında duruyor. Ağzını kapatmış, Üst hazneden buğday geliyor
Değirmenin Sebepsiz Yere Dönmesi


Bir kimse, değirmeninin bozulduğunu veya kırılıp döküldüğünü görür. Eğer hapiste ise çıkar, hasta ise iyileşir, üzüntülü ise üzüntüsü zail olur. Tehlikeli bir işle meşgulse selamete erer, bunların dışında ise eceli gelmiştir.
Değirmenin taş öğüttüğünü görmek bir kimsenin korkacağına delalettir. Yel değirmeni ise kindar olmayan düşmana yoruluyor. Su ve hava değirmeni güçlün kolaylaştığını, kuraklık varsa yağmurun yağacağına da delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÇOCUKLARLA KISIR YAPIMI Çikolata Kaplı Muz Çubukları
ÇOCUKLARLA KISIR YAPIMI Çikolata Kaplı Muz Çubukları