Rüyada Aslan Görmek

Rüyada Aslan Görmek

Rüyada aslan görmek zalim birine delalet eder. Ayrıca, sert ve cebbar yani açıkgöz bir yönetici musallat olur. Bunun yanında bazı rüya tabircileri de aslan görmeyi ölüme delâlet eder şeklinde tabir ediyor. Bununla beraber ölüm durumunda ruhlar serbest kalır. Oysa aslan ölüm tehdidi demektir. Bu da hastanın âfiyet bulmasına da delâlet eder.

Rüyada Aslan Görmek
Rüyada Aslan Görmek

Dişi aslan görmek zalim ve şerli kadına delalettir. Ayrıcı zalim kadın çocuğuna da zulmeder. Aslan görmek, cahil olduğu gibi aynı zamanda kibirlenip kendini beğenen kimse olarak da yorumlanır. Bazı tabirciler ise rüyada aslan için nazlı aynı zamanda günahkâr kimsedir, derler. Elbette aslan saldırıcı hayvan olduğu için düşman olarak da tabir ediliyor. Rüyada aslanı gördüğü halde aslan onu görmezse yahut da ondan kaçtığını görse o kimse korktuğundan emin olur. Ayrıca ilim ve hikmet sahibi bir kimseye delalettir. Aslanın yaklaştığını gördüğü halde kendisinin de aslana doğru gittiğini görmek hayırdır. Zira bu kimseyi üzmek isteyenler olsa da o bunlardan kurtulacaktır.

Aslan Yakaladığı Halde Öldürmezse

Aslanın kendisini yakalayıp yere yatırdığını ancak öldürmeden bıraktığını gören kimse sıtma hastalığına yakalanır. Çünkü yırtıcı hayvanlardan aslanı görmek; sıtma, bela ve musibettir. Bununla beraber rüya “O kimse zindanda hapsedilir.” olarak da tabir ediliyor. Çünkü humma denen hastalık Allah’ın zindanıdır. Aslan ile güreşen kimse hasta olur. Nasıl ki hastalık insanın etine zarar verir, aslan da insanı telef eder.

Rüyada aslan uzuvlarını yemek mal geleceği şeklinde tabir ediliyor.
Aslan Yırtıcı Hayvan

Bir kimse aslanın kılından veya kemiğinden yahut da etinden bir parça aldığını görse düşmanından gelecek mala sahip olur. Buna mukabil bir kimse korkarak da olsa yırtıcı hayvandan birisinin sırtına bindiğini görse bir şekilde musibete düşer. Belki de baş edemeyeceği, sıkıntılı bir iş başına gelir. Ancak sırtına bindiği hayvandan korkmazsa, yeneceği düşman şeklinde tabir ediliyor. Korkmadan, aslanı yan yatırdığını gören kimse; eğer hastaysa, bundan kısa zamanda kurtulacaktır. Yırtıcı bir hayvan veya aslan, hasta bulunan bir eve girmesi hayır değildir. Zira hasta kimsenin ölmesi şeklinde tabir ediliyor. Eğer evde hasta bir kimse yoksa kolluk kuvvetinden korkmalarına delâlet eder. Aslandan korktuğu halde, aslanı görmediğini gören, düşmanından emin olur.

Rüya Aslan Görmek Düşman Görmeye Delalet Eder

Bir kimse rüyada aslanı görse ancak onunla bir arada olmadan orada dursa korkuya uğrar ama zarar görmez. Böyle rüya görmek, bazen ecelin yaklaşmasına delalet eder. Elbette aslanın evinde olduğunu gören kimse için hayır vardır. Maddi veya manevi saltanata kavuşur, ömrü uzun olur. Bir kimseye aslan saldırıp ısırsa, ısırık miktarınca düşmanından bir şey gelir. Aslanla dövüşen kimse, azılı düşmanla kavga eder.

Rüyada yırtıcı hayvan görmek bazen ecel olarak tabir edilir.
Rüyada Yırtıcı Hayvan Görmek

Dişi bir aslanı nikâhlayan kimse, başına gelecek bir çok belâdan kurtulacaktır. Eğer düşmanı varsa ona karşı muzaffer olur. Ayrıca insanlar arasında şöhret kazanır. Aslanın kafasını yediğini gören, büyük makama kavuşur ayrıca çok mala malik olur. Aslanın parçalayıp, parçalarından her hangi birini yediğini gören, yediği parça kadar düşmanından mal sahibi olur.

Rüyada Görülen Düşman Akrabadır

Elbette düşmandan kasıt arasının iyi olmadığı akrabasından miras kalmasına da delâlet eder. Aslanın şehre girmesi orada taun hastalığının olacağına delalettir. Ayrıca o beldeye zorlu düşmanın girmesine de delalet eder. Aslanın camide minbere çıktığını görmek ise o kimseye gelecek bela ve korkudur. Oysa aslan yavrusu görmek, o kimse için doğacak çocuk olarak da tabir ediliyor.

Bununla beraber bazı tabirciler, aslanı öldürdüğünü gören kimse için zalim olur, der.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÇOCUKLARLA KISIR YAPIMI Çikolata Kaplı Muz Çubukları
ÇOCUKLARLA KISIR YAPIMI Çikolata Kaplı Muz Çubukları